>>Čelična Dama <<
Čelična dama (engl. „The Iron Lady“) je američka biografska drama iz 2011. godine. Film prikazuje period života britanske premijerke Margaret Tačer za vreme Foklandskog rata, društvena i politička previranja u Engleskoj, ali i emotivne probleme jedne od najmoćnijih žena u Evropi.

 

 

"/>
The Iron Lady (2011)

The Iron Lady (2011)

30 28,173


Hvala za Lajk! Podelite sa svojim prijateljima!

URL
Izvinite, samo registrovani članovi mogu da kreiraju kolekcije.